FEAD 2020

FEAD – PODPROGRAM 2020 INFORMACJE

FEAD – PODPROGRAM 2020 INFORMACJE

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie informuje, że w listopadzie 2019 roku ruszył Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: od listopada 2020 do września 2021.

Zasady kwalifikowania określają wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPiPS, (dostępne na stronie https://www.mpips.gov.pl

Kwalifikowaniem osób do programu są właściwe miejscowo MOPR, MOPS, GOPS, OPS. KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY ( KWALIFIKOWALNOŚĆ )Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2020 zobowiązani są spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%): - zgodnie z Wytycznymi IZ z 15 września 2020 roku, oraz wprowadzonymi zmianami z 26 listopada 2020 r.:

► 1.542,20 PLN dla osoby samotnej,

►1.161,60 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Średni miesięczny limit pomocy żywnościowej:

3 artykuły z różnych grup towarowych.

Limity nie dotyczą dzieci do 15 roku życia - może być większy.

Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym: - paczki żywnościowe dla 1 odbiorcy końcowego równomiernie w trakcie trwania całego programu dystrybucji.

W uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku braku możliwości wydania sera podpuszczkowego dojrzewającego przez OPR/OPL konieczne jest zapewnienie zamiany tego artykułu na mleko w odpowiedniej zwiększonej ilości. Maksymalne limity roczne nie dotyczą dzieci i młodzieży do lat 15.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE OPR i OPL realizujące dystrybucję art. spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;
  • programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
  • Inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Wydarzenie o charakterze integracyjnym, w którym uczestniczą odbiorcy PO PŻ,  a którego jednym z elementów jest sport.

UWAGA: Działania w ramach środków towarzyszących należy zaoferować/ umożliwić dostęp wszystkim chętnym odbiorcom końcowym pomocy żywnościowej, a w trosce o kwalifikowanie osób do konkretnych warsztatów wg ich potrzeb oraz frekwencję należy podjąć ścisłe współdziałanie z właściwym terenowo OPS. Szczegółowe zasady i standardy w zakresie działań towarzyszących reguluje Dział III Wytycznych IZ.

COVID-19

  • Informujemy, że w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, Instytucja Zarządzająca (MRPiPS) od dnia 21.05.2020 roku podjęła następujące decyzje: W czasie epidemii COVID-19 dopuszcza się prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, świadczonych w sposób indywidualny lub grupowy,
  • możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców.
  • Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:

LP ASORTYMENT WAGA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO LICZBA OPAKOWAŃ NA OSOBĘ WAGA NA OSOBĘ
1 Groszek z marchewką 0,4 8 3,2
2 Koncentrat pomidorowy 0,16 7 1,12
3 Buraczki wiórki 0,35 4 1,4
4 Powidła śliwkowe 0,3 5 1,5
5 Mus jabłkowy 0,72 2 1,44
6 Fasolka po bretońsku 0,5 3 1,5
7 Makaron jajeczny świderki 0,5 10 5
8 Płatki owsiane 0,5 2 1
9 Ryż biały 1 2 2
10 Kasza jęczmienna 0,5 3 1,5
11 Herbatniki maślane 0,2 2 0,4
12 Kawa zbożowa rozpuszczalna     0,6
13 Mleko UHT 1 7 7
14 Ser podpuszczkowy dojrzewający 0,4 4 1,6
15 Szynka drobiowa 0,3 8 2,4
16 Szynka wieprzowa mielona 0,3 4 1,2
17 Pasztet drobiowy 0,16 2 0,32
18 Filet z makreli w oleju 0,17 7 1,19
19 Cukier biały 1 4 4
20 Miód nektarowy wielokwiatowy 0,25 2 0,5
21 Olej rzepakowy 1 4 4
OGÓŁEM WAGA 42,87

 

 

W odniesieniu do dopuszczalnego zmniejszenia zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 70 % jego całkowitej ilości, zmianie ulega waga zmniejszonego zestawu do 30 kg.

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2020 na terenie woj. Zachodniopomorskiego:

 

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Barlinek 74-320 Barlinek ul. Strzelecka 29

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Darłowo 76-150 Darłowo ul. Wieniawskiego 13 A

Zarząd Powiatowy PKPS Goleniów 72-100 Goleniów ul. Lipowa 8

Zarząd Powiatowy PKPS Myślibórz 74-300 Myślibórz ul. Pionierów 13

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Nowogard 72-200 Nowogard    ul. 700 Lecia 14

Zarząd Powiatowy PKPS Pyrzyce 74-202 Bielice,  Świetlica Wiejska w Bielicach

Punkt Pomocy ZZW PKPS w Szczecinie 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 9U/1

TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny 70-415 Szczecin Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9

 

Zmiana Wytycznych z 17.02.2021 szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020