P O L S KI   K O M I T E T  P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J ZACHODNIOPOMORSKI  ZARZĄD WOJEWÓDZKI ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO tel/fax (0-91) 433-45-04  email:  zzw@szczecin.pkps.org.pl 70-362 Szczecin, ul. Jagiellońska 18/2 NIP 851-01-09-361   REGON 007023760-00480 NR KONTA   23 1240 3813 1111 0000 4375 5868

 

Obszarem działania ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO jest teren całego województwa Zachodniopomorskiego.

Osoby chętne do tworzenia nowych jednostek terenowych w miejscowościach, w których Stowarzyszenie obecnie nie działa proszone sa o kontakt z biurem Zarządu  w Szczecinie przy ul Jagielońskiej 18/2
w godz. 8:00-16:00

ZARZĄD

Wojciech Kamiński - Prezes Zarząd

Halina Surna - Skarbnik

Karolina Ryder - Sekretarz

STATUT

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
  • Składki członkowskie
  • Dotacje
  • Darowizny
  • Przekaż NGO darowiznę, skorzystaj z odliczenia podatkowego
  • Dary rzeczowe
  • Zbiórki publiczne
W służbie człowiekowi
Słuchamy   Rozumiemy   Pomagamy
Otwórz swoje serce.
Przekaż 1% podatku, KRS NR 0000041349 PKPS ZZW Szczecin
KOMU POMAGAMY
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym

RYS HISTORYCZNY

Terenem działalności PKPS jest obszar Polski z siedzibą w Warszawie. Trudności i wszechobecna bieda w kraju zainspirowały prof. prawa Leona Kurowskiego do powołania stowarzyszenia. Polski Komitet Pomocy Społecznej na posiedzeniu założycielskim w dniu 7 maja 1958 roku w Warszawie rozpoczął swoją działalność Zarejestrowany 10 października 1958 r. Stowarzyszenie powołano na podstawie: Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Aktualnie funkcjonuje na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 29 z dn. 10 kwietnia 1989 r.) Prawo o stowarzyszeniach.