WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pt.:

 

„Śniadanie Wielkanocne dla 400 osób bezdomnych, samotnych i ubogich”