RODO

Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą emailową pod adresem: zzw@szczecin.pkps.org.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo pkps@pkps.org.pl