FEAD 2021 PLUS – SPRAWOZDANIE

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS okres realizacji 02.2023-09.2023 – SPRAWOZDANIE PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS był realizowany w okresie od lutego 2023 r. do września 2023 r. przez  Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie. Celem ogólnym było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w ramach … Czytaj dalej FEAD 2021 PLUS – SPRAWOZDANIE